Erler & Weinkauff

Erler & Weinkauff
En tysk designer vid namn Manfred von Heereman har skapat denna produktlinje. Idéerna och designen är helt hans egen, produktionen sker i Hong Kong. Erler & Weinkauff har marknadsfört och sålt sina produkter i drygt tre års tid.

Produkterna finns över hela världen, ända ifrån Asien till Kanada. E&W har nu täckt den sista vita fläcken i Europa i och med att Includera nu erhållit distributionsrättigheterna för Sverige, Norge och Finland. Lanseringen sker i Sverige på Elmia Garden i Jönköping, 7-8 november.

E&W har valt Includera som distributör på grund av vår starka närvaro i trädgårdssegmentet samt vårt sätt att lansera nya produkter på marknaden. Den helt avgörande faktorn har varit att vi kan fokusera på denna produktlinje och att vi kan dedikera resurser i marknadslanseringen.