Produktsortiment
090624 - Stachetats
090518 - Nya Grow-a-Heads
081009 - Nu är det snart Jul
080922 - Elmia Garden
080818 - Kom till Formex!
080801 - Tack!
080616 - Vi byter nummer
070903 - Succé på Formex
070618 - Formex

2008-06-16 Vi byter nummer

From den tjugosjätte juni byter vi telefon- och faxnummer. Du kan då nå oss på:
Telefon: 060-66 40 00
Telefax: 060-66 40 01