Produktsortiment
090624 - Stachetats
090518 - Nya Grow-a-Heads
081009 - Nu är det snart Jul
080922 - Elmia Garden
080818 - Kom till Formex!
080801 - Tack!
080616 - Vi byter nummer
070903 - Succé på Formex
070618 - Formex

2008-08-01 Tack!

Vi riktar ett tack till alla som besökte vår monter. Det är ni som gjorde det hela till en lyckad föreställning.